Mr.Balon ศูนย์บริการเซอร์วิสและติดตั้งอะไหล่แต่งรถ New Vespa และ Lambretta ทุกรุ่นครบวงจร

Mr.Balon ศูนย์บริการเซอร์วิสและติดตั้งอะไหล่แต่งรถ New Vespa และ Lambretta ทุกรุ่นครบวงจร

  • 0 ตอบ
  • 39 อ่าน

    


Mr.Balon เริ่มต้นจาก ศุภชาติ ลิขิตพันธกุล (บาส) ผู้ซึ่งมีความชื่นชอบ Vespa และชอบการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์อยู่ก่อนแล้ว ศุภชาติ ลิขิตพันธกุล (บาส) ได้ตกแต่งรถ Vespa ของตัวเองเพื่อใช้งานส่วนตัว ประกอบกับเมื่อมีผู้คนพบเห็นจึงได้เกิดกลุ่มผู้ชื่นชอบและการตกแต่งรถ Vespa ขึ้น ซึ่งในขณะนั้นทางบ้านของ ศุภชาติ ลิขิตพันธกุล (บาส) ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์และอะไหล่ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว จุดเริ่มต้นของร้าน Mr.Balon จึงได้เริ่มขึ้นในชื่อ Likitscooter ซึ่งเปิดให้บริการเซอร์วิสและติดตั้งอะไหล่แต่ง New Vespa เป็นร้านเล็กๆอยู่ภายในซอยลาดพร้าว 48  ต่อมาเมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ของผู้ใช้งานรถ New Vespa และมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำการย้ายร้านไปเปิดให้บริการอยู่ที่เกษตรนวมินทร์ บริเวณตอม่อที่ 26 เป็นเวลาประมาณ 1-2 ปี จากนั้นได้ย้ายที่ตั้งร้านอีกครั้งกลับมาที่ซอยลาดพร้าว 81 พร้อมรีแบรนด์ดิ้งใหม่ในชื่อ Mr.Balon จนถึงปัจจุบัน...ปัจจุบัน Mr.Balon บริหารงานโดย ศุภชาติ ลิขิตพันธกุล (บาส) โดยมีพนักงานในร้านกว่า 20 คน เปิดให้บริการเซอร์วิสติดตั้งอะไหล่และจัดจำหน่ายพร้อมทั้งนำเข้าอะไหล่แต่งรถ New Vespa และ New Lambretta ทุกรุ่นอย่างครบวงจร เรียกได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอะไหล่แต่งรถ New Vespa และ New Lambretta เยอะที่สุดในขณะนี้ พร้อมทั้งมีบริการติดตั้งอะไหล่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญและบริการจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยร้าน Mr.Balon เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึง 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ